Matematiksel problem çözmeye yönelik düşünceler ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması


KATRANCI Y.

4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, 26 - 28 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text