Sosyal ve Ekonomik Açıdan Fütüvvet İle İlgili Yazma Eserler Bibliyografyası


HARMANCI M. E., GÖÇER K.

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, vol.2, no.2, 2016 (Peer-Reviewed Journal)