Bağımsız  Denetimin  Finansal  Bilgi  Manipülasyonunu  Önlemesindeki  Rolü:   Kocaeli  Muhasebe  Meslek  Mensupları  Üzerinde  Bir  Uygulama


KONAKAY G. , ENDEROĞLU A. D.

Yönetim,  Ekonomi  ve  Pazarlama  Araştırmaları  Dergisi  , vol.2, no.2, pp.44-59, 2018 (Other Refereed National Journals)