Bağımsız  Denetimin  Finansal  Bilgi  Manipülasyonunu  Önlemesindeki  Rolü:   Kocaeli  Muhasebe  Meslek  Mensupları  Üzerinde  Bir  Uygulama


KONAKAY G., ENDEROĞLU A. D.

Yönetim,  Ekonomi  ve  Pazarlama  Araştırmaları  Dergisi  , vol.2, no.2, pp.44-59, 2018 (Peer-Reviewed Journal)