Petrol fiyatları ve enflasyon ilişkisi: seçilmiş petrol ithalatçısı ülkeler için panel veri analizi


Creative Commons License

BAYRAKTUTAN Y. , SOLMAZ A. R.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.279-291, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.35343/kosbed.587300
  • Dergi Adı: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.279-291

Özet

Üretim ve tüketim faaliyetlerinin temel bileşenlerinden olan petrol ve türevleri, uluslararası ticarete konu olan en önemli ürünler arasında yer almaktadır. Arz ve talep koşullarına bağlı olarak dünya petrol fiyatındaki değişmeler, özellikle petrol ithal eden ülkelerde, maliyet artışları yoluyla enflasyona neden olmaktadır. Bu çalışmada, petrol fiyatının en çok petrol ithal eden 20 ülkede enflasyonist etkisi analiz edilmiştir. 1993-2017 dönemi yıllık verileri, panel veri yöntemi ile analiz edilmiş ve petrol fiyatlarının enflasyonu uyarıcı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Petroleum and its derivatives, which are the main components of production and consumption activities, are among the most important sources subject to international trade. Changes in world oil prices, depending on supply and demand conditions, cause inflation, especially in oil importing countries. In this study, the inflationary effect of the oil price in the 20 most importing countries was analyzed. The annual data of the 1993-2017 period were analyzed by panel data and it was concluded that oil prices had a stimulating effect on inflation.