The Effects of Coconut Water on In vitro Development of Serapias vomeracea


Acemi A. , Özen F.

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.37-41, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.37-41

Abstract

This study aimed to compare the concentration-dependent (25, 50, and 100 ml L-1 ) effects of coconut water (COW) on in vitro asymbiotic seed germination, protocorm formation, and organ development in Serapias vomeracea. The effects of different COW concentrations on seed germination and protocorm formation were tested both in the presence and absence of sucrose in the culture medium. The effects of COW were tested on organogenesis only in the absence of sucrose since the simultaneous presence of COW and sucrose in the culture medium reduced the germination rate. The control medium and the medium only with COW gave the highest but statistically similar seed germination rates. However, all the COW concentrations triggered protocorm formation regardless of the sucrose presence in the culture medium. The maximum mean shoot length was recorded after COW treatment at 100 ml L-1 concentration. The rhizogenic response was significantly reduced after COW treatments. All the COW treatments decreased root elongation. The root formation increased with elevated COW concentrations, but it remained below the control value. The tuber formation was not observed in the cultures. This study suggested that COW could be used as a substitute for sucrose in in vitro germination of S. vomeracea seeds. However, the results also showed that COW might induce positive effects on organ development in S. vomeracea only if it is used in the medium at a concentration higher than 100 ml L-1 or at lower concentrations along with sucrose.

Bu çalışma, Hindistan cevizi suyunun (HCS) Serapias vomeracea'de in vitro asimbiyotik tohum çimlenmesi, protokorm oluşumu ve organ gelişimi üzerine konsantrasyona bağlı (25, 50 ve 100 ml L -1 ) etkilerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Farklı HCS konsantrasyonlarının tohum çimlenmesi ve protokorm oluşumu üzerindeki etkileri kültür ortamında sükroz varlığında ve yokluğunda test edilmiştir. Kültür ortamında HCS ve sükrozun eşzamanlı bulunması tohumların çimlenme oranını düşürdüğü için organogenez üzerine HCS'nin etkileri sadece sükroz yokluğunda denenmiştir. Kontrol ortamı ve sadece HCS içeren ortam en yüksek tohum çimlenme oranlarını vermesine rağmen sonuçlar arasında istatistiki fark bulunmamıştır. Bununla birlikte, tüm HCS konsantrasyonları kültür ortamında sükrozdan bağımsız olarak protokorm oluşumunu önemli ölçüde artırmıştır. En yüksek ortalama sürgün uzunluğu 100 ml L-1 konsantrasyonunda HCS uygulaması sonucunda kaydedilmiştir. HCS uygulamalarından sonra rizogenik cevap anlamlı derecede azalmış ve tüm HCS uygulamalarının kök uzamasını azalttığı bulunmuştur. Kök oluşumu artan HCS konsantrasyonları ile artmış ancak yine de kontrol değerinin altında kalmıştır. Kültürlerde yumru oluşumu gözlenmemiştir. Bu çalışma HCS'nin S. vomeracea tohumlarının in vitro çimlenmesinde sükroz yerine kullanılabileceğini önermektedir. Bununla birlikte, çalışmanın sonuçları HCS'nin S. vomeracea'de organ gelişimi üzerine sadece 100 ml L -1 'den daha yüksek bir konsantrasyonda veya sükroz ile birlikte daha düşük konsantrasyonlarda kullanılması durumunda pozitif etkiler yaratabileceğini göstermiştir.