BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İLE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİN YAŞAM KALİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Karagün E.

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, ss.53-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 24 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.53-64

Özet

Bu araştırmanın amacı, sözel, sayısal, okul öncesi, sınıf öğretmenleri ile beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yaşam kaliteleri açısından karşılaştırmaktır. Bu amaçla 2013 yılı Haziran dönemi seminerlerine katılan ve Kocaeli İli İzmit İlçesindeki ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere rastgele yöntemle ve gönüllülük esasına dayalı olarak 27 soruluk WHOQOLBREF Yaşam Kalitesi ölçeği kısa formu uygulanmıştır. Sonuçta; branş açısından çevresel yaşam kalitesi alanında anlamlı fark bulunmuştur. Bütün öğretmenlerin yaşam kalitesi; çalışma yılı, çocuk sayısı, medeni durum açısından anlamlı bir farklılık göstermezken; cinsiyet açısından ruhsal, yaş açısından bedensel, ekonomik açıdan sosyal, kültürel ve çevresel alt ölçeklerinde, herhangi bir etkinliğe katılımda da bütün alanlarda anlamlı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni; Yaşam Kalitesi; Branş Öğretmeni; Sınıf Öğretmeni.