BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İLE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİN YAŞAM KALİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Karagün E.

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.24, ss.53-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 24 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.53-64

Özet

Bu araştırmanın amacı, sözel, sayısal, okul öncesi, sınıf öğretmenleri ile beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yaşam kaliteleri açısından karşılaştırmaktır. Bu amaçla 2013 yılı Haziran dönemi seminerlerine katılan ve Kocaeli İli İzmit İlçesindeki ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlere rastgele yöntemle ve gönüllülük esasına dayalı olarak 27 soruluk WHOQOLBREF Yaşam Kalitesi ölçeği kısa formu uygulanmıştır. Sonuçta; branş açısından çevresel yaşam kalitesi alanında anlamlı fark bulunmuştur. Bütün öğretmenlerin yaşam kalitesi; çalışma yılı, çocuk sayısı, medeni durum açısından anlamlı bir farklılık göstermezken; cinsiyet açısından ruhsal, yaş açısından bedensel, ekonomik açıdan sosyal, kültürel ve çevresel alt ölçeklerinde, herhangi bir etkinliğe katılımda da bütün alanlarda anlamlı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni; Yaşam Kalitesi; Branş Öğretmeni; Sınıf Öğretmeni. 

A Research On The Life Qualities Of Physical Education Teachers And Other Branch Teachers

Abstract The purpose of this study is to compare physical education teachers working in elementary schools and educators working in verbal, numeric, pre-school and classroom teaching branches in terms of the quality of life. For this purpose, the short version of The World Health Organization Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF) including 27-items was applied to randomly chosen teachers attending the June 2013 seminars and working in elementary schools in İzmit district of Kocaeli province on a voluntary basis. As a conclusion, significant differences were found compare branches. All teachers  quality of life significant results were found in the sub scales of mental quality of life in terms of gender, physical quality of life in terms of age, social, cultural and environmental quality of life in terms of economic situation and in total quality of life in terms of participation in an activity, while the quality of life scores did not differ significantly in terms of working year, number of children and marital status. Keywords: Physical Education Teacher, Quality Of Life, Branch Teacher, Primary Education, Classroom Teacher