Polimer ve Polimer Matrisli Kompozit Malzemelerin Birleştirilmeleri: Mekanik Bağlama Elemanlarıyla Birleştirme


SINMAZÇELİK T., YILMAZ T.

PAGEV Plastik Araştırma-Geliştirme ve İnceleme Dergisi, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)