Effects of a combined oral contraceptive Histopathological effects on the thyroid glands of Mice


Creative Commons License

YARDIMOĞLU YILMAZ M. , ÖZBİLGİN S.

Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, vol.18, pp.73-78, 2000 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2000
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research
  • Page Numbers: pp.73-78

Abstract

Bu çalışmada, bir yıl süreyle ethinyl estradiol+ethynadiol diacetate içeren kombine bir oral kontraseptif (COC) verilen dişi farelerde tiroid bezleri ışık mikroskobu ile incelendi. Kontrol ve deney gruplarında tiroid bezlerinde folliküllerin çaplan morfometrik verilere göre değerlendirildi. Deney grubunda folliküllerin çaplarında artış olduğu ve bu artışın
histopatolojik bulgular ve H+E ile kolloidin boyanması ile korelasyon
gösterdiği gözlendi. Sonuç olarak, bir yıl kombine oral kontraseptif verilen dişi farelerin tiroid bezlerinde kontrol grubuna göre bazı histolojik değişimler gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Ethinyl estradiol, Ethynadiol diacetate,
Tiroid bezleri, Oral kontraseptifler
 T Klin Med Res 2000, 18:73-78


In this study, thyroid glands of female mice which were
administered a combined oral contraceptive (COC) containing
ethinyl estradiol+ethynadiol diacetate for one year were examined
with a light microscope. The diameters of follicles were evaluated in the thyroid glands according to morphometric data in the treatment and the control groups. It was shown that the diameters of follicles were increased in the treatment group and it was correlated with histopathological findings and staining of colloid with H+E.
In conclusion, we observed some histopathological changes in thyroid glands of female mice which were administered COC for one yearKey Words: Ethinyl estradiol, Ethynadiol diacetate,
Thyroid glands, Oral contraceptives compared to the control group.

T Klin J Med Res 2000, 18:73-78