Çalışanların Örgüte Bağlılığı İle İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkilere Yönelik Bir Araştırma


CEYLAN A. , DEMİRCAN N.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)