Öğrenme stratejileri ve okumaktan zevk almanın öğrencilerin PISA 2009 okuduğunu anlama başarıları üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin incelenmesi.


TAVŞANCIL E., BİLİCAN DEMİR S. , YILDIRIM Ö.

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey