Glanzmann Trombastenili Hastalarda Lökositlerdeki β2 İntegrin Ekspresyon Düzeylerinin Akım Sitometri ile Ölçülmesi


SARAYMEN B., MUHTAROĞLU S., KÖKER M. Y. , SARPER N. , ZENGİN E. , ALBAYRAK C., ...More

V.Yaşam Bilimleri Kongresi, Kayseri, Turkey, 21 - 22 February 2020, pp.37-38

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.37-38