Polipirol Sülfolanmış Melamin Formladehit Kopolimerlerinin Elektrokimyasal Eldesi ve Karakterizasyon


KARAYÜNLÜ BOZBAŞ S. , ARCA E., ARCA M.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, Turkey, 8 - 11 September 2003

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey