8q11.1-q11.23 delesyonlu dismorfik olgunun fenotip ve moleküler karyotip özelliklerinin değerlendirilmesi


GÜMÜŞLÜ K. E. , ÇİNE N. , SÜNNETÇİ AKKOYUNLU D. , AKKOYUNLU R. U. , EREN KESKİN S. , SAVLI H.

10. Ulusal Tibbi Genetik Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Aralık 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye