EVALUATİON OF ‘’HEALTHY NUTRİTİON MESSAGES’’ USED İN FOOD ADVERTİSEMENTS


Creative Commons License

Alyakut Ö., Fereli S.

Selçuk İletişim, vol.2, no.2, pp.532-574, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.18094/josc.596257
  • Journal Name: Selçuk İletişim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.532-574
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

In recent years, healthy nutrition issues in the media maintain its popularity, and the community is constantly sending messages about what to eat and drink in healthy living practices. The purpose of these messages is to inform the consumer and direct them to product consumption. It is noteworthy that product-health relationship is emphasized especially in food advertisements and healthy nutrition messages are delivered to consumers. So what are these messages? How is it emphasized? The aim of this study is to reveal the healthy nutrition messages used in food advertisements, to determine which items are used in these messages, and to determine the accuracy and adequacy of these messages. In the study, the advertisement films of the Yudum, Torku and Ülker brands, which were selected with the purposive sampling method, were included in the study. In the analysis of the advertising films, R. Barthes' semiotic and content analysis were used together. The data were interpreted by descriptive analysis method. As a result of the study, it was determined that healthy nutrition messages were given under the titles of lightness, health protection, natural food use and flavor in advertisement films. It was determined that visual and audio usage of healthy eating messages was realized in all of the advertisement films, and that all companies strengthened these messages in a visual and auditory way. As a result, it is determined that companies use healthy nutrition messages to support their products with health messages and transmit a healthy lifestyle in order to differentiate their products from similar products and increase their consumption. Thus, the messages of healthy nutrition have been transformed into a commercial commodity and are produced and consumed by advertisements. Keywords: Consumption, Consumption Culture, Advertisement, Healthy Eating

Son yıllarda medyada sağlıklı beslenme konuları popülerliğini korumakta, topluma sağlıklı yaşam pratikleri içinde neler yenmesi, içilmesi konusunda sürekli iletiler gönderilmektedir. Bu iletilerin amacı, tüketiciyi haberdar etmek ve ürün tüketimine yönlendirmektir. Özellikle gıda reklamlarında ürün-sağlık ilişkisinin vurgulandığı ve tüketicilere sağlıklı beslenme mesajları iletildiği dikkat çekmektedir. Peki bu iletiler nelerdir? Nasıl vurgulanmaktadır? Buradan hareketle planlanan çalışmada, gıda reklamlarında kullanılan ‘’sağlıklı beslenme’’ iletilerini ortaya çıkarmak, bu iletilerde hangi öğelerin, nasıl kullanıldığını ve bu iletilerin doğruluğunu ve yeterliliğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada amaçsal örneklem yönetimiyle seçilen Yudum, Torku ve Ülker markalarının reklam filmleri inceleme kapsamına alınmıştır. Reklam filmlerinin analizinde R. Barthes’ın göstergebilim yöntemi ile içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda reklam filmlerinde “sağlıklı beslenme” mesajlarının; hafiflik, sağlığın korunması, doğal gıda kullanımı ve lezzet başlıkları altında verildiği tespit edilmiştir. İrdelenen reklam filmlerinin tümünde sağlıklı beslenme mesajlarının görsel ve işitsel kullanımının gerçekleştiği, tüm firmaların bu mesajları görsel ve işitsel açıdan pekiştirdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, firmaların ürünlerini benzer ürünlerden farklılaştırmak ve tüketimini artırmak adına, sağlıklı beslenme iletilerini kullandıkları hatta beslenme iletilerini sağlık iletileriyle destekleyerek sağlıklı yaşam tarzı ilettikleri tespit edilmiştir.  Böylece “sağlıklı beslenme” iletileri de ticari bir metaya dönüştürülmüş ve reklamlarla üretilerek tüketilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketim Kültürü, Reklam, Sağlıklı Beslenme