Ölü Doğumların CBS ile Analizi ve Yorumlanması Kocaeli İli Örneği


ARSLAN O., ÇEPNİ M. S., ETİLER LORDOĞLU N.

HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.2011, no.3, pp.10-15, 2011 (Peer-Reviewed Journal)