İNVAZİV PAPİLLER TİROİD KANSERİNDE KISMİ TRAKEA REZEKSİYONU VE BURUN SEPTUM KIKIRDAĞI TRANSPOZİSYONU


BÜYÜKGEBİZ O., KESKİN G., ÜSTÜN M., ÇUBUKÇU A., KURU M., ATEŞ C., ...More

KLİNİK VE DENEYSEL CERRAHİ DERGİSİ, vol.8, no.3, pp.163-167, 2000 (Peer-Reviewed Journal)