Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi


Uçkun C. G. , Uçkun S.

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, 2001 (Other Refereed National Journals)