ELEŞTİREL SOSYAL HİZMET TEORİSİ VE UYGULAMASI


Creative Commons License

Albayrak H.

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.1, pp.383-401, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33417/tsh.791666
  • Title of Journal : Toplum ve Sosyal Hizmet
  • Page Numbers: pp.383-401

Abstract

Critical social work theory is central to social work practices due to the framework of offered critical thinking. This theory linking social structure and dominant groups are individuals with the issues they face that can be addressed by critical thinking, critical evaluation and practice framework in line with social change and development of social work, offers an important pathway to help realize the ideals of empowerment and liberation. Critical social work has a basic understanding that covers many approaches such as radical, structural, feminist, anti-oppressive, anti-discriminatory, anti-racist and postmodern approaches. Critical social work theory is described as an approach that is increasingly needed in today's conditions. This review, it is aimed to establish a comprehensive understanding of critical social work theory and practice. In this context, critical social work theory has been discussed with information about the development of the critical side in social work, the basic ideas taken from critical theory and the practice processes

Eleştirel sosyal hizmet teorisi, sunduğu eleştirel düşünmeye dair çerçeve dolayısıyla sosyal hizmet uygulamalarının merkezinde yer almaktadır. Bu teori, bireylerin karşılaştıkları sorunları sosyal yapı ve hâkim gruplar ile ilişkilendirilerek ele alınmasını içeren eleştirel düşünme, eleştirel değerlendirme ve uygulama çerçevesi doğrultusunda sosyal hizmetin sosyal değişim ve gelişim, insanların güçlenmesi ve özgürleşmesi ideallerinin gerçekleştirmesi için önemli bir yol sunmaktadır. Eleştirel sosyal hizmet radikal, yapısal, feminist, baskı karşıtı, ayrımcılık karşıtı, ırkçılık karşıtı ve post modern yaklaşımlar gibi birçok yaklaşımı kapsayan temel bir anlayışa sahiptir. Eleştirel sosyal hizmet teorisi, günümüz koşullarında her geçen gün daha da ihtiyaç duyulan bir yaklaşım olarak nitelendirilmektedir. Yapılan bu derleme çalışması ile eleştirel sosyal hizmet teorisi ve uygulamasına dair kapsamlı bir anlayış oluşturmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda eleştirel sosyal hizmet teorisi sosyal hizmette eleştirel yanın gelişimine, eleştirel teoriden aldığı temel fikirlere ve uygulama süreçlerine dair bilgilerle ele alınmıştır.