Kitlesel Müzik Endüstrisinin Yeni Medya Aracılığı ile Bireysel Endüstriye Dönüşümü: Youtube Müzik Kanalları Örneği


Creative Commons License

Sayımer İ. , Turhan S.

2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017, cilt.2017, ss.256-273

  • Cilt numarası: 2017
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.256-273

Özet

Müziğin bir endüstri haline dönüşmesi ve icracıların onu ticari üretime dönüştürecek bir yayıncıya ihtiyaç duyması, Sanayi Devrimine dayanmaktadır. Müzik üretim ve tüketiminin kitleselleşmesi ilk olarak 19. Yüzyıl’da ortaya çıkmıştır. New York merkezli olan ve burada “Tin Pan All şirketler, notaların seri üretim ve dağıtımı konusunda kendilerine yeni bir endüstri alanı kurmaya başlamışlardır. Müzik endüstrisinin ilk aşaması olarak bilinen bu yapılaşma, müziğin yaygınlaşması ve dağıtımı için satışları arttırma amaçlı tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık vermiştir. Endüstrinin ikinci aşaması olarak tanımlanan dönemde hayatımıza giren radyo ve televizyon teknolojilerinin müzik üretim ve dağıtım kanallarına yaptığı en önemli etki kullanıcıların dijitalleşme erişimini kolaylaştırmasıdır. Yirminci yüzyılın sonlarında iletişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni medya ortamları ise müzik endüstrisinde belirgin ve köklü değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Müzik end müzik üretim ve dağıtımında majör beşli olarak adlandırılan büyük müzik şirketlerinin yeni medya kanallarındaki varlığının önemini de arttırmaktadır. Bu çalışma, müzik endüstrisinde yaşanan söz kon olanaklar çerçevesinde değerlendirmektedir. Araştırmanın temel amacı müzik üretim ve dağıtım sürecinde geleneksel olarak büyük müzik şirketlerine bağımlı olan icracıların yeni medya ortamlarının sağladığı yeni üretim ve dağıtım kanalları sayesinde kendi bireysel endüstrilerini nasıl oluşturduklarını keşfetmeye çalışmak ve bu amaçla söz konusu süreci örnekler üzerinden incelemektir. Araştırma Youtube’da oluşturulan bireysel müzik kanalı örneklerinden yola çıkar değişimi tartışmakta ve söz konusu değişimi “SocialBlade” sitesinde yer alan sayısal verilerle de destekleyerek ortaya koymaya çalışmaktadır. Anahtar Kelimeler: Müzik Endüstrisi, Yeni Medya, Dijital Müzik Endüstrisi, YouTube Transformation of Mass Music Industry Media: Case Study of Abstract The fact that music becomes an industry and that practitioners need a publisher to commercialize it is based on the Industrial Revolution. Massification of music production and consumption first appeared in the 19th century. New York-based companies, in th up a new industrial area for mass production and distribution of notes. Marketing and promotional II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi Science & Media Studies Congress Studies 256 Kitlesel Müzik Endüstrisinin Yeni Medya Aracılığıyla Bireysel Endüstriye – YouTube Müzik Kanalları Örneği Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, ne dönüşmesi ve icracıların onu ticari üretime dönüştürecek bir yayıncıya ihtiyaç duyması, Sanayi Devrimine dayanmaktadır. Müzik üretim ve tüketiminin kitleselleşmesi ilk olarak 19. Yüzyıl’da ortaya çıkmıştır. New York merkezli olan ve burada “Tin Pan Alley” olarak adlandırılan şirketler, notaların seri üretim ve dağıtımı konusunda kendilerine yeni bir endüstri alanı kurmaya başlamışlardır. Müzik endüstrisinin ilk aşaması olarak bilinen bu yapılaşma, müziğin yaygınlaşması ve a amaçlı tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık vermiştir. Endüstrinin ikinci aşaması olarak tanımlanan dönemde hayatımıza giren radyo ve televizyon teknolojilerinin müzik üretim ve dağıtım kanallarına yaptığı en önemli etki kullanıcıların dijitalleşmeye başlayan müziğe erişimini kolaylaştırmasıdır. Yirminci yüzyılın sonlarında iletişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni medya ortamları ise müzik endüstrisinde belirgin ve köklü değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Müzik endüstrinin bu üçüncü aşamasına damgasını vuran dijitalleşme, müzik üretim ve dağıtımında majör beşli olarak adlandırılan büyük müzik şirketlerinin yeni medya kanallarındaki varlığının önemini de arttırmaktadır. Bu çalışma, müzik endüstrisinde yaşanan söz konusu değişim ve dönüşümü yeni medyanın sağladığı olanaklar çerçevesinde değerlendirmektedir. Araştırmanın temel amacı müzik üretim ve dağıtım sürecinde geleneksel olarak büyük müzik şirketlerine bağımlı olan icracıların yeni medya ortamlarının i üretim ve dağıtım kanalları sayesinde kendi bireysel endüstrilerini nasıl oluşturduklarını keşfetmeye çalışmak ve bu amaçla söz konusu süreci örnekler üzerinden incelemektir. Araştırma Youtube’da oluşturulan bireysel müzik kanalı örneklerinden yola çıkarak müzik endüstrisinde yaşanan değişimi tartışmakta ve söz konusu değişimi “SocialBlade” sitesinde yer alan sayısal verilerle de destekleyerek ortaya koymaya çalışmaktadır