INVESTIGATION OF WEAK AND SOFT STORY IRREGULARITIES FOR DIFFERENT EARTQUAKES


Creative Commons License

Özyürek K., Beyen K.

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, vol.1, no.1, pp.1-12, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, vertical irregularities among frequently observed inadequate design aspects in engineering practice, are studied. Effect of weak story and soft story irregularities on the behavior of the reinforced concrete structure is investigated. In the scope of the study, three reinforced concrete building models with vertical irregularities and regular one were used. The acceleration records of four different local earthquakes are applied onto the numerical models to investigate in the time domain and in the frequency domain. The results of the analytical models are compared over the reference frame members within the structures and the disadvantageous of the irregularities in the frame system behavior are explained. According to the results of the analysis, strength drop of the column members at the basement were compared with the performances in member shear forces, bending moments and relative story drifts. It is determined that the soft story, which have significant alterations in the column shear demands, creates significant differences in the peak displacement and relative story displacements.

Bu çalışmada inşaat mühendisliği uygulamalarında oldukça yaygın gözlenen hatalardan olan zayıf kat ve yumuşak kat düzensizliklerinin betonarme yapı sisteminin davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında düzensizlik bulunmayan yapı, zayıf kat düzensizliği bulunan yapı ve yumuşak kat düzensizliği bulunan yapı olmak üzere üç adet benzer betonarme yapı sisteminin nümerik modeli kullanılmıştır. Modellere zaman tanım alanında dört adet yerel farklı özelliklere sahip depremlerin ivme kayıtlardı etki ettirilerek yapı tepkileri incelenmiştir. Düzensizliklerin yapısal davranışa etkileri zaman tanım alanında ve frekans tanım alanında kendi içinde karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır. Elde edilen analiz sonuçlarına göre kritik kat (zemin kat) seviyesinde kolonların kesme kuvvetleri, göreli kat ötelemeleri ve eleman güç yitimleri üzerinden yapı performansları mukayese edilmiştir. Zayıf kat oluşumunun kolon kesme taleplerinde önemli farklılıklar oluşturduğu yumuşak kat oluşumunun ise tepe deplasman ve göreli kat ötelemelerinde önemli farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır.