Mimarlıkta Kinetik ve Otomasyon Ara Kesitinde Etkileşimli Sistemleri Tasarım Stüdyosu Üzerinden Deneyimlemek


Creative Commons License

Çakıcı Alp N., Öner D.

Journal of Computational Design, vol.3, no.2, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

An architectural design studio course is a critical stage based on creativity in architectural education. At this stage, it is known that it is essential to support creativity in architectural design by using computational methods in teaching and learning by doing and contacting new methods from different disciplines. In order to be able to use the computational knowledge of different disciplines, an educational methodology consisting of various stages was experienced through a three-week transdisciplinary empirical studio study with eight students in the second-year design studio course. In the design studio course, students were asked to design a kinetic surface to be used on the façade of the performing arts centre to be designed in Kocaeli, Izmit district. This experimental architectural design studio work is designed to determine whether students will adapt to the integration and be successful if other disciplines such as kinetics and automation are integrated into this studio work. In addition, by including different disciplines in the creative design process, it has been determined whether the architectural perspectives of the students have developed or not, the possibilities provided by the creative design opportunities through this transdisciplinary, and the architectural theme, architectural function, kinetic system setup can be put forward with the transdisciplinary working philosophy. In the article, within the scope of architectural design studio, firstly, the methodology of inclusion of kinetic systems and developing automation systems in architectural education and the resulting final products (prototypes) were explained. Afterwards, prototypes were evaluated based on certain criteria, and student's ability to use computational knowledge from other disciplines in the architectural design and production process was assessed. As a result, it has been observed that a transdisciplinary configuration can be easily learned, applied, and adapted in undergraduate architectural education with this studio course. The fact that all students can produce a prototype of the kinetic system, which is the final product that produces a new generation and interactive solution, in a short period of 3 weeks supports this observation. It is understood from the creative and innovative prototypes that, after this experience of making, the students can develop different perspectives on the design action and transform the architectural theme and function into an object through the kinetic system. After the inclusion of different disciplines in the creative design process, it is seen that the students can reflect on the knowledge of the other discipline in the field of architecture. In addition, it is foreseen that they will meet with a new approach, apart from the education understanding they are accustomed to in undergraduate architectural education, and that they will have the potential to reuse the experience and methods they have gained from this study in their future designs.

Farklı disiplinlerin zaman içinde gelişim göstermesi, disiplinlerin iç içe geçmesini ve kaynaşarak birbirlerini geliştirmelerini sağlamıştır. Mekanik, elektronik ve gömülü hesaplama araştırmalarının mimarlık disiplinine -özellikle de kinetik mimari- izomorfik yakınsaması ile mimarlıkta etkileşimli kinetik sistemler son 10 yılda etkin biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda etkileşimli kinetik mimariyi bir transdisipliner çalışma olarak değerlendirmek mümkündür. Yenilikçi ve özgün mimari çözümlerin üretilmesinde diğer disiplinlere ait sayısal bilgiyi, mimariye tasarıma aktarabilmesinin önemi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bundan dolayı, mimarlık öğrencilerinin endüstri 4.0 çağında sayısal bilgiyi okuyabilir olmaları ve bunu deneyimlemeleri önemlidir. Bu amaçla çalışma kapsamında, otomasyon teknolojilerinin tasarım stüdyosuna olan entegrasyonu araştırılmıştır. Bu nedenle, farklı disiplinlere ait sayısal bilgiyi kullanabilmek için, mimarlık bölümü 2. sınıf tasarım stüdyosu dersinde, toplam sekiz öğrenci ile, çeşitli aşamalardan oluşan bir eğitim metodolojisi, üç hafta süren transdisipliner ampirik stüdyo çalışması üzerinden deneyimlenmiştir. Tasarım stüdyosu dersinde öğrencilerden, Kocaeli İli İzmit ilçesinde tasarlanacak olan performans sanatları merkezini cephesinde kullanılmak üzere, kinetik bir yüzey tasarlamaları istenmiştir. Bu makalede, 2. Sınıf mimari tasarım stüdyosu kapsamında, kinetik sistemlerin ve gelişen otomasyon sistemlerin mimarlık eğitime dahil edilme metodolojisi ve ortaya çıkan nihai ürünler (prototipler) aktarılmış ve üretilen prototipler belirli kriterler üzerinden değerlendirilmiş ve öğrencilerin, mimari tasarım ve üretim sürecinde diğer disiplinlere ait sayısal bilgiyi kullanabilme kabiliyetleri analiz edilmiştir.