Android İşletim Sistemine Dayalı Yaprak Tanıma Sisteminde Destek Vektör Makineleri ve K-En Yakın Komşuluk Algoritmalarının Performans Karşılaştırması


ÇELEBİ O., ERGİN C., BADEM A., AKDENİZ F. , BECERİKLİ Y.

3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 11 - 13 October 2019 identifier