Uluslararası Andlaşmaların Türk İç Hukukunda Uygulanması ve Yargısal Denetimi


ÇAKIR M.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.87-96, 2001 (Peer-Reviewed Journal)