Uç Organ Hasarı Olmayan Hipertansiyonlu Hastalarda Alprozolam ve Kaptoprilin Etkinliğinin araştırılması Randomize Kontrollü Çalışma OP 49


YILMAZ S. , PEKDEMİR M. , TURAL Ü. , UYGUN M.

TATKON 2009-5.Acil Tıp Kongresi. Antalya 2009, Turkey, 28 October - 01 November 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey