Gayrimenkul Sertifikası Ve Kira Sertifikalarının Akıllı Sözleşmelerde Aracısız Devrinin Bina İnşaat Maliyetlerinin Finansmanına ve Mülkiyet Hakkı Devrine Etkisi


Creative Commons License

Aslan M.

in: Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yıllığı 2022, Ekici,Şerafettin ; Solak,Ekrem,Avşar,Muhammed Emre, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.61-85, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Adalet Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.61-85
  • Editors: Ekici,Şerafettin ; Solak,Ekrem,Avşar,Muhammed Emre, Editor
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

EFFECTS OF TRANSFERRING REAL ESTATE CERTIFICATES AND LEASE CERTIFICATES VIA SMART CONTRACTS WITHOUT AGENTS ON FINANCING BUILDING CONSTRUCTION COSTS AND OWNERSHIP RIGHTS TRANSFER

ABSTRACT

Blockchain technology has become the most popular topic in recent years with its own political discourse and the claim that money and asset ownership can be guaranteed and transferred without intermediaries through a distributed database without the need for a central authority. But; The fact that the right to property needs a state organization and its armed force with the power to use force in order to be protected against third persons or states cannot be ignored. Although blockchain technology is not able to achieve this on its own, governments have rapidly implemented legal regulations on blockchain technology and how the transactions that can be made on this technology can be done in public order. While governments want to control the technological development, they also want to be protected from the damages that this technology can cause to public order. In our country, the legal regulations that emerged in line with the needs of the financial market by using these technological developments are moving towards being a serious alternative to traditional methods. In our study, it will be revealed how it can create an alternative to the transfer of ownership within the scope of the Turkish Civil Code and the Land Registry Law, with the regulations in Articles 61 and 61/A of the Capital Market Law.

Keywords: Real Estate Certificate, Lease Certificate, Smart Contract,

Capital Market, Electronic Certificate Swap System 

Blok zinciri teknolojisi, kendine özgü politik bir söylem ile kiilerin mer- kezi bir otoriteye ihtiyaç olmadan daıtık bir veri tabanı üzerinden para ve varlık mülkiyetinin garanti altına alınabilecei ve aracısız devredilebi- lecei iddiası ile son yılların en popüler konusu olmutur. Oysa ki, mül- kiyet hakkının 3. kii veya devletlere karı korunabilmesi için bir devlet organizasyonuna ve onun zor kullanma yetkisine sahip silahlı gücüne ihtiyacı olması gerçei ise göz ardı edilmeyecek bir durumdur. Blok zin- ciri teknolojisinin kendi baına bunu baarma olanaı olmasa da hükü- metler blok zinciri teknolojisi ve bu teknoloji üzerinde yapılabilecek i- lemlerin kamu düzeni içerisinde nasıl yapılabileceine yönelik yasal dü- zenlemeleri de hızla hayata geçirdiler. Hükümetler bir yandan teknolo- jik gelimeyi kontrol etmek isterken bu teknolojinin kamu düzenine ve- rebilecei zararlardan da korunmak istemektedir. Ülkemizde de bu tek- nolojik gelimeler kullanılarak özellikle finans piyasasının ihtiyaçları dorultusunda ortaya çıkan yasal düzenlemeler, geleneksel yöntemlere ciddi alternatif olma yönünde ilerlemektedir. Çalımamızda Sermaye Piyasası Kanununun 61 ve 61/A maddelerinde yer alan düzenlemeler ile Türk Medeni Kanunu ve Tapu Kanunu kapsamında mülkiyet dev- rine nasıl bir alternatif oluturabilecei ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Sertifikası, Kira Sertifikası, Akıllı

Sözleme, Sermaye Piyasası, Elektronik Sertifika Trampa Sistemi