E - İLETİŞİM KULLANIMI İLE 2000 KUŞAĞININ İLETİŞİM DAVRANIŞLARI ARASINDAKI İLİŞKİNİN EBEVEYNLER PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE İNCELENMESİ


LATİF H. , GÖÇER K.

UHİVE “Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi”, no.16, pp.47-67, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)