Türkiye de ampirik araştırmalara dayanan tıp etiği tezleri Konu yöntem ve sonuçlar açısından bir sınıflandırma


AKPINAR A. , ŞEHİRALTI M.

5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, Turkey, 11 - 15 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey