KİTLE MEDYASINDA İDEOLOJİK HABER SÖYLEMLERİ: COVİD-19 PANDEMİSİ İLE İLGİLİ ANA AKIM İNTERNET GAZETE HABERLERİNİN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ


Özay D., Kaya K.

ICAR Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.263-277

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.263-277
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT: Discourse is a way of thinking expressed in written or oral form, based on logical consistency. In his texts and news headlines, he can take advantage of different ways of saying. This is the last minute for Internet journalism. The power of internet news to readers is increasing day by day. The aim of this study is to understand how the news articles in the mainstream internet newspaper news about the New Type Coronary Virus (Covid-19) epidemic that emerged in in City Wuhan of Hubei Province of China in late December 2019. In order to carry out the study smoothly, the related news have been analysed by means of critical discourse analysis model of Teun van Dijk. In the scope of the research; Covid-19 Pandemic of Turkey, '' the 10 March 2020 the day set by the first case, the first formal step in history where taken towards the normalization of up to 28 May 2020, the news on the subject of online newspapers will be chosen, will be subjected to the description analysis and news web about the pandemic The way of handling the media will be revealed.

Keywords: Covid-19, Pandemic, Critical discourse analysis, Mainstream media, Internet Journalism.

KİTLE MEDYASINDA İDEOLOJİK HABER SÖYLEMLERİ: COVİD-19 PANDEMİSİ İLE İLGİLİ ANA AKIM İNTERNET GAZETE HABERLERİNİN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ


ÖZ: Söylem, yazılı ya da sözlü olarak dile getirilen ve mantıksal tutarlılığa dayanan bir düşünme biçimidir. Metinlerinde ve haber başlıklarında yer alan söylemler, çok başka anlamlara gelecek şekilde kullanılarak, farklı söyleme biçimlerinden yararlanabilmektedir., Özellikle, teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet haberciliğinin gelişmiş ve bu habercilik türü kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılabilir olmuştur. İnternet haberciliği ise son dakika haberleriyle güncellenebilir olmasından ve fazla alternatif içermesi gibi birçok nedenden dolayı, hızla basılı gazeteciliğin yerini almaktadır. Bu nedenledir ki; internet haberlerinin okurları etkileme gücü gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2019 Aralık ayı sonlarında Çin’in Hubei Eyaleti Wuhan Kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili anaakım internet gazete haberlerinde yer alan haber metinlerinin söylem incelemesini yapmaktır. Çalışmanın uygun bir şekilde yürütülebilmesi için konuyla ilgili haberler, Teun van Dijk’ın eleştirel söylem analizi modeli kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma kapsamında; Covid-19 Pandemisinin Türkiye’ ‘de ilk vakanın belirlendiği gün olan 10 Mart 2020 tarihinden, normalleşmeye yönelik ilk resmi adımın atıldığı tarih ise 28 Mayıs 2020 tarihine kadar olan, seçilecek internet gazetelerindeki konuya ilişkin haberler, söylem analizine tabi tutulacak ve pandemi ile ilgili haberlerin internet medyasındaki ele alınış biçimi ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Eleştirel söylem çözümlemesi, Anaakım medya, İnternet Gazeteciliği.