Akademisyenlerin Sürdürülebilirlik Algılarının Sosyal Yenilikçilik Davranışları Üzerindeki Etkisinde Bireysel Yaratıcılığın Aracılık Rolü


ESEN D., ESEN M., KAYA ÖZBAĞ G.

International Journal of Management and Administration, vol.4, no.7, pp.14-33, 2020 (Peer-Reviewed Journal)