Hanefi Usulcülerine Göre Nassın Delaleti ve Kıyasla İlişkisi


Okur H.

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.78-104, 2016 (Peer-Reviewed Journal)