İzole kardiyak kist hidatik Olgu sunumu


AKHAN S. , AYNIOĞLU A., ALTUNOK E., SAYAN M.

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,Antalya, 2013, Turkey, 13 - 17 March 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey