Güzellik Salonlarından Hizmet Alan Tüketicileri Beklentilerine Göre Alt Pazar Bölümlerine Ayırma Üzerine Bir Araştırma


CANDAN F. B., BİLGİLİ B.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.8, pp.71-81, 2008 (Peer-Reviewed Journal)