Yükseköğretim Örgütlerinde Örgütsel İmaj Yönetimi Örgütsel İmajın Öncülleri ve Çıktıları The Administration Of Organizational Image In Higher Education Institutions Priorities And Outcomes


POLAT S.

1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1 - 03 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text