Serum-Tabanlı Biyobelirteç Keşfinde Yeni Bir Metodolojik Yaklaşım


Sarıhan M. , Bal Albayrak M. G. , Kasap M. , Akpınar G.

3. Ulusal Proteomik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Şubat 2020, ss.52

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.52

Özet

Serum; zengin içeriği, kolay ulaşılabilirliği ve canlı organizmadaki tüm sistemler ile etkileştiğinden dolayı pek çok hastalığın tanı ve takibinde kullanılabilecek biyobelirteçleri içeren değerli bir biyolojik sıvıdır. Ancak günümüzde klinik uygulamalarda sahip olduğu potansiyeli göz önüne alındığında kısıtlı diyebileceğimiz sayıda serum-tabanlı biyobelirteç rutin uygulamalarda kendine yer bulabilmektedir. Bu durumu en büyük nedenleri bir Serumda çok bol miktarda bulunan bazı protein ailelerin varlığı ve bunların analizlerde yol açtığı olumsuz etkilerdir.. Geliştirilen kromotografik yöntemler kullanılarak yapılan  biyobelirteç çalışmalarında yardımcı  olsa da beraberinde bazı dezavantajlar getirmektedir.  Bu nedenle daha verimli yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır. Yapılan çalışmada serum-tabanlı biyobelirteç keşfinde daha verimli bir metodolojik yaklaşım geliştirmeye çalıştık.