Bir Kaide Olarak Beden: İçim Dışım Bir


Creative Commons License

Parten Altuncu A.

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, no.6, pp.447-464, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The physical experience of the person who has a presence with his/her body is significant for his/her perception of the world. It is known that disciplines of art and philosophy play a dominant role on the increase of this as well as the interest in the body throughout the past century. The first part of the study emphasizes the relation between the Western civilization and the body with specific references to philosophy. In the second part, a selection of important artists of the 20th century who consider body as a pedestal and the sculptural-body relations established by them are presented. The final part aims to form a literature for the works produced with different techniques and material within the 'Body-Jewelry-Sculpture' course for the students of the Department of Sculpture on the concept of “Straight Out”, which is determined by various forms current body takes place, and to handle the body and sculpture productions in modern art within art education and thereby improve the discussion platforms. Descriptive method was used to present the subject in a versatile and in-depth manner. Qualitative data collection technique was used to obtain artistic production samples in which the body turned into a pedestal. Visual records, written documents and various images were collected in accordance with the literature review and the reviews of the artworks related to the subject. The part where student works are presented consists of text and documents developed in the production processes within the course.

Geçtiğimiz yüzyıldan bu yana, insan bedeninin adeta yeniden keşfedildiği ve bedene olan ilgi ve tecrübelerin hiç olmadığı kadar genişleyen bir alana doğru açıldığına tanıklık etmekteyiz. Sanat farklı disiplinler ile olan ilişkilerini çoğaltırken, değişen yapısı ile birlikte bedene olan yaklaşımı ve aktarımları da değişmiştir. Sanatın sorumluluk alanlarını genişleten sanatçı, kendi özgürlük alanlarının da genişletmesi yönünde bedene yönelirken, onu bir mekâna ya da bir kaideye dönüştürmektedir. Bu çalışma, değişen beden algısını felsefe ve sosyal içerikleri bakımından araştırmakta ve Çağdaş Sanatın beden ile kurduğu ilişkileri tarihsel boyutta değerlendirmektedir. Bu eksen dâhilinde, Kocaeli üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü seçmeli alan dersi kapsamında, tarafımdan yürütülen ‘Beden Takı Heykel’ dersi içerisinde ‘İçim Dışım Bir’ kavramı bağlamında ortaya çıkan üretimler üzerinden konuyu aktarmayı ve tartışmayı amaçlamıştır. Bu örnekler, hem öğrenci çalışmalarının literatüre kazandırılması, hem de konunun sanat eğitimi ile ne türden ilişki örüntüleri kurduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.