Antrenör Sporcu İlişkisinin Öz Yeterlik ve Sportif Özgüvene Etkisinin İncelenmesi (Investigation of the Effect of Coach-Athlete Relationship on Self-Efficacy and Sportive Self-Confidence)


ALP A. F. , KOCAEKŞİ S., SEZER U.

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 - 16 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text