Gemi Adamlarında Örgütsel Adalet Algısı ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Denizde Çalışma Süresinin Düzenleyici Rolü


Creative Commons License

Yorulmaz M. , Kaya Özbağ G.

Journal of Eta Maritime Science (JEMS), vol.8, no.3, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Journal of Eta Maritime Science (JEMS)