Gemi Adamlarında Örgütsel Adalet Algısı ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide Denizde Çalışma Süresinin Düzenleyici Rolü


Creative Commons License

Yorulmaz M., Kaya Özbağ G.

Journal of Eta Maritime Science (JEMS), vol.8, no.3, 2020 (Peer-Reviewed Journal)