Hamdullah Hamdî ve Yusuf u Züleyhâ Mesnevisi ne Genel Bir Bakış


ZAVOTÇU G.

"Ölümünün 500. Yılında Şâir Necâtî Anısına" I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, vol.2, no.9, pp.1323-1340, 2007 (Peer-Reviewed Journal)