Ursodeoksikolik Asit’in İnsan Periferal Kan Lenfositlerindeki in Vitro Genotoksik Etkisi.


BUDAK-DİLER S., POLAT F., ÖZER E.

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. Tech., vol.8, no.1, pp.69-74, 2018 (Peer-Reviewed Journal)