Dijitalleşmenin Salgın Hastalık Gölgesinde Jenerasyon Farkıyla Değerlendirilmesi


Aktürk E., Akman G.

Yönetim Araştırmaları / Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2021, pp.226

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.226
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Sanayi devrimleri insan hayatında belirgin değişimlere sebep olmuştur. Bugün içinde bulunduğumuz 4. Sanayi devriminin en önemli özellikleri olarak nesnelerin interneti ve dijitalleşme sayılabilir. Korona virüs etkisi ile bu değişimin ivmelenmesi ve belki de daha kısa sürede yeni bir değişime ilerleme söz konusu olabilir. Ancak değişimin önündeki en büyük dirençlerden birinin alışkanlıklar olduğu unutulmamalıdır. Dijitalleşme için de zorluk yaşanabilecek en önemli hususlardan biri olarak jenerasyon farkının bu değişim sürecini uzatması değerlendirilebilir. Çalışmamızda sanayi devrimlerinin bir özeti ve sonrasında bir anket çalışması ile dijitalleşmenin kuşak boyutunda değerlendirilmesi ve Korona virüsün dijitalleşmeye etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Dijitalleşme göstergesi olabilecek sorular belirlenmiş ve bu sorular Sosyal Dijitalleşme, Resmi ve Finansal Konularda Dijitalleşme, Alışverişte dijitalleşme ve İşyerinde Dijitalleşme olarak 4 başlıkta toplanmıştır. Yapılan anket çalışması, 22.04.2020-16.05.2020 tarihleri arasında internet ortamında 444 kişi tarafından doldurulmuştur. Anket sonuçlarının analiz edilmesi sonucunda her başlıkta dijitalleşme ve bunun jenerasyon boyutunda değerlendirmesi yapılmıştır. Jenerasyon boyutunda en belirgin farklılık Alışveriş konusunda yaşanmaktadır. Korona virüsünün anketteki 32 dijitalleşme sorusunun 17’sine etki ettiği, değişimi hızlandırdığı kümeleme analizi ile ölçülmüştür. Dolayısıyla Korona virüsün dijital dönüşüme etkisi önemli olmasına karşılık, halen 15 anket soru başlığında ileriye dönük geliştirilebilir alanlar olduğu tespit edilmiştir. Bu başlıklar da çalışma da sunulmuştur.