Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olarak 5 Amino 1 3 4 Tiyadiyazol 2 Sülfonamid Bileşiğinin Amid Türevlerinin İn Vivo İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi


AYDIN s., BÜLBÜL M., AKTAN TEKŞEN y., GÖKÇE B., ÇELİK h., YÜKSEL B.

Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olarak 5-Amino-1,3,4-Tiyadiyazol-2-Sülfonamid Bileşiğinin Amid Türevlerinin İn Vivo İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Turkey, 8 - 10 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey