Türkiye’de 2050 Yılındaki Diyabet Prevalansının Tahmini Ve Bu Prevalansa Etki Eden Risk Faktörlerinin Potansiyel Etkisinin Saptanması: Bir Modelleme Çalışması


MUTLU G. A. , Awad S., ÇAĞLAYAN Ç. , Huangfu P., Abu Raddad L. J. , ÜNAL B., ...More

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 13 - 19 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text