Nev’xxî-Zâde Atâyî’xxnin Mesnevilerinde Şarap Ve Şaraba Ait Husûsiyetler


KUZUBAŞ M.

DEDE KORKUT Uluslararasi Turk Dili ve Edebiyati Arastirmalari Dergisi, vol.8, no.19, pp.221-235, 2019 (Peer-Reviewed Journal)