Kocaeli Bölgesi Kültürel ve Endüstriyel Mirası Geliştirme Proje Önerileri


Creative Commons License

Tunçelli O. , Muşkara Ü. , Hülagü K.

Sanat Tasarım Dergisi , ss.697-717, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Sanat Tasarım Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.697-717

Özet

Sanayi devriminde itibaren yüksek güçlü makinalar ile geliştirilen üretimler, zaman içerisinde değişen teknoloji ile günümüzde yaşamlarını sürdürememişler ve kapatılarak âtıl duruma gelmişlerdir. Zamanında ülke sanayiinde çok önemli bir yeri olmuş olan bu üretim merkezlerinin belgelendirilerek, kültür mirası ve endüstriyel dönüşüm projeleri ile kent belleğine ve kültür yaşamına kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Kocaeli bölgesi, Türkiye’nin önemli endüstriyel alanlarından biridir. Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi ile hayata geçirilen SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi, kültürel miras ve endüstriyel dönüşüm kavramları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında, bu yapıya ilişkin kültür mirası oluşturma süreçlerinde yapılan uygulamalar ve etkinlikler tek bir çalışma altında toplanmıştır. Bu çerçevede SEKA Kâğıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’nin tarihsel süreçteki kimlik değişimi değerlendirilerek sürdürülebilir koruma iş planları üzerine öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimler: Endüstriyel Dönüşüm, SEKA Kâğıt Müzesi, Kocaeli Bilim Merkezi, Kültürel Miras, Müzecilik.