Kapitalizmin Metaforik Anlatımı: Intime Filminin İncelenmesi


Creative Commons License

Koçer S. , Ülgüdür S. R.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.225-251, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 88
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.16992/asos.14749
  • Dergi Adı: Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.225-251

Özet

Sinema; ortaya çıkışı ve amacı her ne kadar sanatsal bir çaba ve/veya eğlence unsuru

olarak belirlenmiş olsa da, görsel unsurları, çarpıcılığı ve kitlelere seslenen bir

yapıda olması sebebiyle düşüncelerin en etkileyici şekilde yansıtılmasına olanak

veren metafor kullanımına en elverişli mecraların başında gelmektedir. Intime filmi,

başından sonuna kadar kapitalizmi temsil eden metaforlar barındırdığı için inceleme

konusu olarak seçilmiştir. Çalışmada göstergebilimsel analiz tekniği kullanılmıştır.

Çalışmada filmin bütün sahneleri incelenerek, kapitalizmin önemli unsurlarından;

para, özel mülkiyet, girişim özgürlüğü, ücretli emek, piyasa mekanizması,

banka, kişisel çıkarın üstünlüğü, sınırlı devlet müdahalesi, sınıflı toplum yapısı olmak

üzere dokuz kategori altında metaforik bulgular sıralanmıştır.