EGFR mutasyonu veya ALK translokasyonu olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı hastaların klinik özelliklerinin ve yönetiminin incelenmesi: retrospektif gözlemsel çok merkezli vaka serisi çalışması


SEDEF A. M., ÇALIKUŞU Z., BAKKAL TEMİ Y., Gökçay S., MERTSOYLU H., BEŞEN A. A., ...More

Ortadoğu Tıp Dergisi, vol.10, no.3, pp.361-367, 2018 (Peer-Reviewed Journal)