Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Meslek Algısı


Creative Commons License

Koçer S. , Özel A.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.669-682, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 11
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2018.2481
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.669-682

Özet

Çalışmanın amacı Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin mesleğe yönelik algı ve sektöre yönelik

beklentilerini ortaya koymaktır. Marmara bölgesi sınırları içerisinde yer alan, devlet üniversitesi bünyesinde bulunan İletişim

Fakülteleri olarak İstanbul, Marmara, Sakarya ve Kocaeli Üniversiteleri İletişim Fakültelerinde öğrenim gören Halkla İlişkiler ve

Tanıtım Bölümü öğrencileri araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmaya toplam 610 öğrenci katılmıştır Araştırmada ilişkisel tarama

modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Öğrencilerin mesleğe yönelik algılara sınıflar arasında

farlılık göstermektedir. Üst sınıflardaki öğrenciler alt sınıflara göre daha fazla oranda halkla ilişkiler mesleğinin saygı görmediğini,

çalışanlarına değer verilmediğini, alanda iş olanaklarının olmadığını ifade etmektedirler.