THE MODERNIST INFLUENCE ON QUEER VISION: MARK RAVENHILL'S MOTHER CLAP’S MOLLY HOUSE


Creative Commons License

Dirim Kılıç H.

Journal of Modernism and Postmodernism Studies (JOMOPS), vol.1, pp.51-60, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.47333/modernizm.2020265880
  • Title of Journal : Journal of Modernism and Postmodernism Studies (JOMOPS)
  • Page Numbers: pp.51-60

Abstract

THE MODERNIST INFLUENCE ON QUEER VISION: MARK RAVENHILL'S
MOTHER CLAP’S MOLLY HOUSE

Abstract
Queer theory is one of the theories that is regarded as an outcome of postmodern condition and its
philosophical questionings. Its rejection of stable gender identities develops out of post-structuralist challenges
to a binary understanding of the world, while its inclusive approach to marginalised and unrepresented sexual
identities is linked to postmodernism‘s proliferating and decentralising politics. This closely-knit connection
between postmodernism and queer, however, usually shadows the deeper and less recognised legacy between
modernism and queer. When the literary modernism and queer theory are re-examined side by side, it becomes
possible to interpret queer as an offspring of both modernism and postmodernism. Queer theory and queer works
benefit highly from modernism. Both modernism and queer present sexuality as fluid, challenge the linear and
heteronormative understanding of time and both are politically assertive. This paper analyses this connection
from both a theoretical and a literary perspective. Mark Ravenhill‘s Mother Clap’s Molly House, one of the
earliest queer plays of British theatre, illustrates this connection as a representative queer text with modernist
undertones.
Keywords: Queer Theory, Literary Modernism, Queer Modernism, Mark Ravenhill, Gender Studies.

MODERNİZMİN QUEER DÜŞÜNCE ÜZERİNE ETKİSİ: MARK RAVENHILL'İNMOTHER CLAP’S MOLLY HOUSEOYUNUÖzQueer  kuramı  postmodern  durumun  ve  postmodernizmin  sorgulamalarının  bir  sonucu  olarak görülmektedir.  Kuramın  sabit  cinsel  kimlikleri  reddi  postyapısalcıdüşüncenin  ikili  dünya  görüşüne  yönelik sorgulamalarından  doğmuş,  ötekileştirilmiş  ve  temsil  dışı  cinsel  kimliklere  yönelik  kucaklayıcı  tavrı  ise postmodernizmin çoğulcu ve merkezleştirme karşıtı görüşleriyle bağlantılı olarak gelişmiştir. Postmodern ve postyapısalcı kuramlar ile queer düşünce arasındaki bu yakın ilişki, çoğu zaman queer ve modernizm arasındaki derin  ama  çok  da  göz  önünde  olmayan  bağlantıyı  gölgeler.  Modernist  yazın  ve  queer  kuram  bir  arada incelendiğinde  queer  düşünceyi  postmodernizm  kadar  modernizmin  de  bir  ürünü  olarak  değerlendirmek mümkün olur. Değişken cinsel kimlikleri temsil biçimleri, doğrusal ve heteronormatif zaman algısına meydan okuyuşları  ve  politik  iddiaları  bakımından  queer  eserler  modernizmden  büyük  ölçüde  faydalanmaktadır.Modernizm  ve  queer  arasındaki  bağlantıyı  kuramsal  ve  edebi  açılardan  inceleyen  bu  çalışma  İngiliz tiyatrosununun  ilk  queer  eserlerinden  olan  Mark  Ravenhill'in Mother  Clap’s  Molly  Houseadlı  oyununu modernist öğeler içeren queer bir metin olarak ele almaktadır.Anahtar Kelimeler: Queer Kuram, Modernizm, Queer Modernizm, Mark Ravenhill, Cinsiyet Çalışmaları.