Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi


Creative Commons License

Batı M., Beyen K.

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.66-76, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In recent years, significant affects have been observed on the behavior of structures in moderate and severe earthquakes. Seismic movements are unpredictable and cannot be prevented naturally. However, various structural control systems can be applied in engineering practice to limit the seismic response of the structure. Active tuned mass damping (ATMD)and passive tuned mass (PTMD) systems among them that are currently used for minimizing the relative storey offset of the structures. In this study, 8-storey reinforced concrete (RFC) structure is designed to control with passive tuned mass (PTMD) and active tuned mass systems (ATMD), which, as expected, should reduce the responses generated by the earthquake type dynamic loads. The results obtained by simulation studies carried out using Matlab macro coding analysis program were discussed in detail. According to the results, maximum displacement and acceleration values at the floor levels are significantly minimized. It is seen that the floor responses are effectively reduced in the ATMD system, while PTMD had less effect on reducing floor response.

Son yıllarda yapıların davranışını orta ve şiddetli depremler önemli ölçüde etkilemektedir. Sismik hareketler önceden nasıl olacağı tahmin edilemez ve doğa gereği önlenemez. Yapıların sismik tepkisini azaltmak amacıyla çeşitli yapısal kontrol sistemleri uygulanmaktadır. Aktif ayarlı kütle (TMD) ve pasif ayarlı kütle ( PTMD) sönümleyiciler yapıların göreli kat ötelemelerinin minimize edilmesi için kullanılmaktadır. Bu çalışmada 8 katlı betonarme bir yapının dinamik yüklerin oluşturduğu tepkileri azaltmak amacıyla pasif ayarlı kütle ( PTMD) ve aktif ayarlı kütle sistemleri (ATMD) ile kontrol sistemlerinin etkileri araştırılmıştır. Matlab makro kodlamayla yazılan analiz programı kullanılarak yürütülen simülasyon çalışmaları ile elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Sonuçlara göre yapı kat seviyelerindeki yer değiştirme ve ivme değerlerinin ATMD sisteminde sonuçların kat tepkilerini önemli ölçüde düşürürken ,PTMD kat tepkilerini azaltmada daha az etkisi olmuştur.