OSMANLI BELGELERĠNDE I. DÜNYA SAVAŞI ve AÇLIK


KIRCA E.

Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüyle 100. Yılında I. Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2014, vol.2, pp.914-927

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.914-927